Sokol

Video: Paže tuž, vlasti služ – to je Sokol

Paže tuž, vlasti služ – to je Sokol. 🙂

První stráží Pražského hradu byli Sokolové

Málo známá věc: První, kdo strážil Pražský hrad, byli Sokolové z Hradčan. Legionáři se totiž tehdy nacházeli na frontě, nebo na cestě domů a byli to právě členové Sokola, kteří v mladé republice pomáhali s udržením bezpečnosti a pořádku.

Historická fotografie zde:
http://praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A131206_173947_praha-zpravy_zuf&foto=ZUF4fb5e8_2.jpg

Neptejte se, co pro Vás může udělat vaše země – zeptejte se, co můžete udělat Vy pro ni

“Neptejte se, co pro Vás může udělat vaše země – zeptejte se, co můžete udělat Vy pro ni.” – Po těch českých před 3 roky už i američtí sokolové plní toto heslo již 150 let.

“Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa”

“Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky.”
Zajímavá reportáž o jedné výrazné pražské budově.

Oprava sokolského praporu trvala 300 hodin

Sokolský prapor, který je jedinou kulturní památkou svého druhu v Česku, důstojné oslavy a čestná Sokolská stráž – Taková byla včerejší slavnost na Sokolském stadionu v Brně. 🙂

“…a Dejvicemi znělo sokolské NAZDAR!”

Pokud byste v Praze na 28. října, mimo návštěvy Národního památníku na Vítkově, chtěli prožít něco nevšedního a zajímavého. Přítomna bude i čestná stráž české armády a čestná sokolská stráž. Vždyť sám pan prezident Masaryk řekl: “Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo republiky.”

Zítra si připomeneme Památný den Sokolstva

Zítra si připomeneme Památný den Sokolstva, připomenutí tisíců sokolů, kteří za 150 let trvání této hrdé organizace, hlavně za nacistické okupace, položili život za vlast. Vzpomínky proběhnou v mnoha tělocvičných jednotách, nicméně ta hlavní, za účasti českého premiéra Bohuslava Sobotky, se odehraje v Tyršově domu na Malé Straně, sídle Česká obec sokolská, od 16:30 hodin.

8. října 1941 nacisté rozpustili český Sokol. Většinu činovníků zatknuli

Památný den sokolstva
8. října v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Pro Třetí říši znamenal totiž Sokol, se svým téměř milionem členů, velkou, vlastenecky organizovanou, hrozbu, kterou také bezesporu byl. Pojďte si s námi připomenout nejen tyto, ale i jiné sokoly, kteří se za 150 let trvání sokolského spolku obětovali pro naši vlast, 8. října v 16:30 hodin do Tyršova domu na Malé Straně, kde proběhne vzpomínka u památníku padlých. Více informací na:
http://sokol.eu/pamatny-den-sokolstva_2015

Kdo nezažil sokolský slet, nepochopí

“Ten, kdo nikdy nestál v bráně borců při nástupu na sletiště, kde se dotýká tělo těla, mávne praporek, vchod a šustí písek pod nohama, tak prožívá něco, co se nikomu nedá ani vylíčit. Je to taková zvláštní hrdost, že i já jsem příslušníkem toho národa, který dokáže něco tak krásného, jako je slet.” – Viktor Heller, cyklus Neznámí hrdinové