logo Vlastenci.cz | logo Vlast.cz | logo Fórum | logo E-Shop | logo Časopis | logo Nová česká vlajka | logo Facebook | logo Twitter | logo YouTUBE

Citáty slavných osobností nejen o vlastenectví

Share Button

Zajímavé citáty nejen českých osobností a také ne jenom o vlastenectví, ale i o životě. Tyto citáty se náhodně zobrazují na hlavní stránce.

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý.

— Bernard Bolzano

Pokrok přinášejí ti, kteří se odvažují měnit vše, co není v pořádku.

— Bernard Bolzano

Být šťasten sám a jiné blažit – to je pravý úkol člověka.

— Bernard Bolzano

Pravá veselost nejen že nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti.

— Bernard Bolzano

Buďte na lidi hodní, nebo vám nepůjdou na pohřeb.

— Bohumil Hrabal

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu.

— Božena Němcová

Nejlepší přítel je ten, co tě napomene, co ti řekne pravdu do očí. Toho si važ!

— Božena Němcová

Úcta se nezískává hrdostí, nýbrž láskou.

— Božena Němcová

Nemůžeš? Přidej!

— Emil Zátopek

Český národ a jeho dějinné poslání, bylo jako u ostatních okolních národů mít se dobře.

— Ferdinand Peroutka

Národ kupodivu není nikdy spasen ani ztracen vítězstvím nebo porážkou jedné strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena.

— Ferdinand Peroutka

Člověku duchovnímu jest vlast jevištěm ducha jeho národa.

— František Matouš Klácel

Krása bez pravdy jest klam smyslů.

— František Matouš Klácel

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!

— Jan Ámos Komenský

Pravda zvítězí, ale dá to fušku.

— Jan Masaryk

Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.

— Jan Masaryk

Volnost je velká věc a příjemné je bydlet ve volné zemi.

— Jan Masaryk

Demokracie, to je záležitost výchovy.

— Jan Masaryk

Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý. Na každém záleží zrovna tolik, jako na tobě.

— Jan Masaryk

…ach přibliž k tomu lidu hled,
a přitiskneš svůj k němu ret,
a neodtrhneš více!

— Jan Neruda, Romance o Karlu IV.

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

— Jan Werich

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.

— Jan Werich

Krásná jako kvítka na modranském džbánku je ta země, která vlastí je ti. Krásná jako kvítka na modranském džbánku, sladká jako střída dalamánku, do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.
Stokrát zklamán, rady nevěda si, znovu vždycky navracíš se domů, stokrát zklamán, rady nevěda si, k zemi bohaté a plné krásy….

— Jaroslav Seifert, výňatek z Písně o rodné zemi

Neptejte se, co pro vás může udělat vaše země – zeptejte se, co můžete udělat pro vaši zemi.

— John Fitzgerald Kennedy, americký prezident

Oceňuji roli Amerického Sokola. Ten učinil cílem našich dovolených, vzdělávání i celého života dobrou fyzickou kondici a zdravého sportovního ducha. Doufám, že Americký Sokol bude inspirovat další miliony, kteří se zapojí do honby za dokonalostí.

— John Fitzgerald Kennedy, americký prezident o Sokolu v USA

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný.

— Josef Dobrovský

Pracujme tak, abychom vlast předali potomkům lepší, než v jakém stavu nám ji zanechali předkové.

— Josef Jungmann, (upraveno do současné češtiny)

O vůli národa mluví obyčejně ti, kdo národu poroučejí.

— Karel Čapek

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.

— Karel Čapek

Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.

— Karel Čapek

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají.

— Karel Čapek

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život – to, co děláme, dělat z lásky k věci.

— Karel Čapek

Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověk.

— Karel Čapek

Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se lhářství akceptuje.

— Karel Čapek

Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.

— Karel Čapek

Tisíciletá minulost protéká každým: děláme něco velkolepě starého a historického, když mluvíme česky.

— Karel Čapek

Umění pro politickou partaj není ještě umění pro lid.

— Karel Čapek

Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.

— Karel Čapek

Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí.

— Karel Čapek

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.

— Karel Čapek

Řeč je duše a vědomí národa.

— Karel Čapek

Otcové nezemřeli docela – jsme tu ještě já, ty, my.

— Karel Čapek

Nejlepší krajina, kterou jsem viděl, je v Itálii, nejlepší život, který jsem pozoroval, ve Francii, nejlepší lidé, které jsem potkal, v Anglii; ale žít mohu jen ve své zemi.

— Karel Čapek

Nikdy mi nebylo smutno, že jsme malý a nehotový kousek světa. Být malý, neurovnaný a nedodělaný je dobré a statečné poslání.

— Karel Čapek

A neříkejte, že jsou u nás malé poměry; vesmír kolem nás je chválabohu stejně veliký jako vesmír kolem Britského impéria. Malý parníček toho tolik nepojme jako taková velká loď; ale haha, pane, může doplout stejně daleko nebo někam jinam. Záleží na mužstvu.

— Karel Čapek

Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.

— Karel Havlíček Borovský

Nečinně se chovat, je nazpět jít.

— Karel Havlíček Borovský

Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest. A každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami.

Každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.

— Karel Havlíček Borovský

Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.

— Karel Havlíček Borovský

Nevěř ostnatému drátu, byť se stokrát tvářil jak stonek růže.

— Karel Kryl

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.

— Karolína Světlá

To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů.

— Karolína Světlá

Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám.

— Milada Horáková, dopis před popravou

Zvíťazíme, ak budeme my, Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila.

— Milan Rastislav Štefánik

Veriť, milovať, pracovať.

— Milan Rastislav Štefánik

Ni zisk, ni slávu!

— Miroslav Tyrš

Bratrství není v tom nevidět chyby, ale vytknout je způsobem bratrským.

— Miroslav Tyrš

Peníze nejsou nic, jsou-li všechno,
peníze jsou všechno, nejsou-li nic.

— Miroslav Tyrš

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.

— Miroslav Tyrš

Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím.

— národní heslo

Pravda vítězí!

— národní heslo

Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!

— Parašutisté v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze, 18. června 1942

Buď práci čest.

— původně baťovské heslo

Kupředu, kupředu! Zpátky ni krok!

— původně sokolské a legionářské heslo

Lví silou, vzletem sokolím, kupředu kráčejme! A drahé Vlasti v oběti své síly snášejme.

— Sokolská píseň

Až máti vlast nás zavolá, tu mocná paže Sokola zlé škůdce v souboj zve.

— Sokolská píseň

Na zdar!

— sokolský pozdrav a národní heslo

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Opravdová láska k národu je věc velmi krásná. U slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou, proto se o ní mnoho nemluví, tak jako slušný muž nevytrubuje do světa svou lásku k ženě a rodině.

— Tomáš Garrigue Masaryk

Nebát se, nelhat a nekrást!

— Tomáš Garrigue Masaryk

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.

— Václav Havel

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni.

— Václav Havel

Rusko nikdy nevědělo, kde začíná a kde končí, čímž způsobilo řadu trápení. Myslím, že EU by neměla tuto ruskou chybu opakovat.

— Václav Havel, (zkráceno)

Národ bez jazyka je národem bez srdce.

— velšské přísloví

Share Button