0

Jak si Češi vedou v Evropě? V nové aplikaci Eurostatu můžete porovnávat země EU

Share Button

Porovnejte Česko s ostatními evropskými zeměmi. Sice v angličtině, ale není to nikterak složité. Srovnávat lze od důležitých kategorií jako je HDP na hlavu až po třeba produkci sýra. 🙂Tento příspěvek byl vygenerován z facebookových stránek spolku Vlastenci.cz. Více informací zde.