0

K dnešnímu dni se krom slavného výročí …

Nezařazené
Share Button

K dnešnímu dni se krom slavného výročí pomoci Rudé armády při posledních potyčkách s nacisty v Praze vztahuje taktéž jedno výročí smutné. Společně s Rudou armádou vstoupili na území Československa příslušníci sovětské NKVD, kteří započali s okamžitým zatýkáním osob nepohodlných komunistickému stalinistickému režimu. Šlo převážně o bývalé ruské (a v tu dobu již i občany Československé, nebo azylanty) občany se Stalinovým režimem nesympatizujících, veřejně mu oponujících, či v minulosti proti němu bojujících. Nejznámějším ze všech se pro Čechoslováky stal generál Sergej Vojcechovský, který vstoupil v Rusku za občanské války do československých legií, s nimi pokořil celou sibiřskou anabázi, díky čemuž se v roce 1921 stal československým generálem a v roce 1922 získal československé občanství. V době Mnichovské krize velel I. armádě a patřil ke generálům, kteří se nechtěli podvolit kapitulaci. 1. dubna 1939 byl pensionován a zapojil se do činnosti odbojové organizace Obrana národa. Za doby protektorátu byl pod stálým dozorem gestapa. Dne 12. května 1945 byl zatčen komandem NKVD a jako československý občan zavlečen do Sovětského svazu. Zemřel 7. dubna 1951 v ústřední nemocnici gulagu Ozerlag v Tajšetském okrese. Jeho ostatky se údajně nacházejí v bezejmenném hrobě č. 4-36 na hřbitově u centrální nemocnice. Československá vláda proti jeho únosu, stejně jako proti únosu řady jiných občanů a azylantů do Sovětského svazu, nikterak neprotestovala.
Dne 28. října 1997 obdržel Sergej Vojcechovský in memoriam Řád Bílého lva I. stupně.
Čest jeho památce!