0

Problematika důležitá především pro …

Nezařazené
Share Button

Problematika důležitá především pro fanoušky historických bojových ukázek a členy klubů vojenské historie.
Je lepší ztratit pár minut ověřením si, jaké zákon stanovuje podmínky pro nákup, či držení zbraně, než ztratit pár tisíc pokuty, či let ve vězení.
Mají někteří z vás zkušenost s onou problematikou? Jak se k nařízením stavíte?

Ministerstvo vnitra České republiky:
Zbraně podléhající zákonu o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení:
zbraně kategorie D

http://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-drzeni.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D

Nařízení vlády ze dne 29. brezna 2017:

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-29-brezna-2017-o-znehodnocovani-nekterych-palnych-zbrani-osvedceni-o-znehodnoceni-palne-zbrane-a-spolecnem-jednoznacnem-oznaceni-vsech-casti-palne-zbrane-upravenych-za-ucelem-jejiho-znehodnoceni-21591.html

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 13. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva:

http://www.sagit.cz/info/sb17179