0

Jediní praví nejvlastenečtější vlastenci

Share Button

Vzhledem k tom jak se neustále zakládají nové a novější národní strany, lidová hnutí, vlastenecké zpravodaje, spolky, fóra a instituty atd., pak je vhodné připomenout si tento výborný článek o „správných vlastencích“ z roku 2008. Jak je zřejmé, tento charakter polistopadového vlastenectví se totiž nezměnil vůbec.

K tomu stačí jen dodat, že přeci není v silách žádného vlasteneckého spolku něčeho dosáhnout, národního hnutí něco udělat – ostatně, liší se tato uskupení nějak od nedávné módy různých protestních hnutí za „přímou demokracii“? Které také chtěli „konečně něco udělat“? Všechno se vyřešilo, nebo tyto demonstrace vyšly z módy?

Nakonec včera „přímí demokraté“ a dnes „vlastenci“ jen politicky vydělávají z frustrace lidí – svůj národní program nemají. Říkají něco zajímavého o češství? O české budoucnosti? O naší totožnosti? Budují českou totožnost, nebo jen slibují zavřít hranice?

A nakonec přímosti demokracie pomáhá nejvíce činnost bezpočtu drobných občanských sdružení, která řeší konkrétní problémy a na konkrétních místech. Tak i naší vlasti nejvíce prospívají drobné okamžiky, kdy lidé – zcela bez diváků a veřejnosti – vyjádří osobní radost z něčeho českého, z úspěchu někoho jiného, když je něco soukromě dojme, něco naprosto drobného se o vlasti dozví, nebo jim udělá radost, nebo něco malého ze svého obětují atd. atd.

Obojí bohužel není vidět – ale snad se nám to podaří změnit a ukázat, že není tak zle, že jsou zde stále výborní demokraté a vlastenci bez příslušnosti k nějaké ideologii, k nějaké masmediální aktualitě!Tento příspěvek byl vygenerován z facebookových stránek spolku Vlastenci.cz. Více informací zde.